Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Serçegillerden, erkeğinin kuyruğu lir biçiminde ve çok süslü bir tür Avustralya kuşu (Maenura superba)

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo hayvan bilimi

Separar en sílabas;

Avust-ral-ya ka-ra-ta-vu-ğu