Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, devletin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü; Kemalistlik, Kemalizm

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo Propios

Separar en sílabas;

Ata-türk-çü-lük

2. significa (sinónimo):

Bu ilkeye bağlılık

Clase / tipo;