Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Arnavutluk’ta yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse

Clase / tipo;

Sustantivo Propios

Separar en sílabas;

Ar-na-vut-luk-lu