Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Amerikalıya yakışan bir biçimde, Amerikalı gibi

pronunciación

:

Clase / tipo;

adjetivo

Origen / etimología;

"Fransızca américain + Farsça -vārī"

Oraciones con la palabra uso;

"Büyük afişimiz Amerikanvari bir gazetecilik sistemiyle bütün memlekete yayıldı."

Separar en sílabas;

Ame-ri-kan-va-ri