Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo Propios

Oraciones con la palabra uso;

"Herifin kendisi bir aristokrat, karısı bir Amerikalı milyonerin ve hem de büyük bir firma sahibinin kızı."

Separar en sílabas;

Ame-ri-ka-lı