Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, memeli, küçük bir kürk hayvanı (Eriomys chincilla)

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo hayvan bilimi

Separar en sílabas;

Ame-ri-ka tav-şa-nı