Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım; yeni gümüş, mayşor, alpaka (II)

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo kimya

Separar en sílabas;

Al-man gü-mü-şü