Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Herhangi bir konuda eşitlik gözetilmeden yapılan paylaştırma, kul taksimi karşıtı

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo Metáfora

Separar en sílabas;

Al-lah tak-si-mi