Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Olması ve gerçekleşmesi çok istenilen bir durum karşısında kullanılan yalvarma sözü; Tanrı aşkına

pronunciación

:

Clase / tipo;

ünlem

Oraciones con la palabra uso;

"Allah aşkına kalbi güzel olanlara kıymayın."

Separar en sílabas;

Al-lah aş-kı-na

2. significa (sinónimo):

“Şaşılacak şey, deme, yapma!” anlamında kullanılan bir söz; Tanrı aşkına

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Allah aşkına, sen bu yazıyı düzelttin mi?"

3. significa (sinónimo):

Bir kimsenin veya nesnenin değersizliğini belirtmek için kullanılan bir söz; Tanrı aşkına

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Bırak Allah aşkına! Ben onunla konuşmak istemiyorum."