Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Değişik boyda ve renkte olan, genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş arazilerde rastlanan zararsız bir çekirge (Locusta migratona)

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo hayvan bilimi

Separar en sílabas;

Af-ri-ka çe-kir-ge-si