Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Acemleştirmek işi; Farslaştırma

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Oraciones con la palabra uso;

"Türklerin Farslaştırılması için her türlü imkânlarını seferber etmişlerdir. Hatta Acemleştirme siyasetine bir kısım Türkleri de alet ederek satın almışlardır."

Separar en sílabas;

Acem-leş-tir-me