Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Acemleşmek durumu; Farslaşma

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Oraciones con la palabra uso;

"Anadolu Selçukluları Dönemi’nde de aşırı oranda Acemleşmenin devam ettiğini görüyoruz."

Separar en sílabas;

Acem-leş-me