Qué significa?

1. significa (sinónimo):

İleri gelenler

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo eskimiş Plural

Origen / etimología;

"Arapça aʿyān"

2. significa (sinónimo):

Meşrutiyet dönemlerinde danışma meclisi niteliğindeki Âyan Meclisi üyeliği yapmış kimselerin her biri

Clase / tipo;

Plural