Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Dualardan ve hayır dileklerinden sonra “Allah kabul etsin, öyle olsun!” anlamında kullanılan bir söz

pronunciación

:

Clase / tipo;

ünlem din bilimi

Origen / etimología;

"Arapça āmīn"