Qué significa?

1. significa (sinónimo):

► evren

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo gök bilimi

Origen / etimología;

"Arapça ʿālem"

2. significa (sinónimo):

► dünya

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar."

3. significa (sinónimo):

Aynı konu ile ilgili kimseler

Clase / tipo;

4. significa (sinónimo):

Bu kimselerin uğraşlarının bütünü

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu."

5. significa (sinónimo):

Belli bir gruptaki canlıların bütünü

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Hayvanlar âlemi."

6. significa (sinónimo):

Durum ve şart

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Bıyıklı ne âlemlerde? Gene o iki küçük beyle haremde piyano odasında."

7. significa (sinónimo):

Herkes, başkaları

Clase / tipo;

zamir

Oraciones con la palabra uso;

"Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun."

8. significa (sinónimo):

► ortam

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı."

9. significa (sinónimo):

Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey

Clase / tipo;

10. significa (sinónimo):

Farklı davranış içinde bulunan kimse

Clase / tipo;

11. significa (sinónimo):

► eğlence

Clase / tipo;

Metáfora

Oraciones con la palabra uso;

"O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu."