Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Bir işi yapabilecek gücü, becerisi veya yeteneği olmayan

pronunciación

:

Clase / tipo;

adjetivo

Origen / etimología;

"Arapça ʿāciz"

Oraciones con la palabra uso;

"Dünyasını, çevresini, toplumu, kendi psikolojisini denetlemekten âciz insan, vücudu üzerine mutlak bir iktidar kurmanın peşine düşmüş."

Palabras relacionados;

"abdiâciz"

Separar en sílabas;

, -czi


2. significa (sinónimo):

Herhangi bir durum karşısında çaresiz kalan

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Ne âciz heriflermiş, iki yıl daha dayanamazlar mıydı?"

3. significa (sinónimo):

Güçsüz veya çaresiz bir biçimde

Clase / tipo;

adverbio

Oraciones con la palabra uso;

"Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu."