Qué significa?

1. significa (sinónimo):

Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse

pronunciación

:

Clase / tipo;

Sustantivo

Origen / etimología;

"Arapça ʿāşiḳ"

Oraciones con la palabra uso;

"Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar."

Separar en sílabas;

, -ğı

2. significa (sinónimo):

Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad

Clase / tipo;

3. significa (sinónimo):

► halk ozanı

Clase / tipo;

Oraciones con la palabra uso;

"Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı kül eyledi özümü"

4. significa (sinónimo):

Dalgın, kalender kimse

Clase / tipo;

teklifsiz konuşmada

Oraciones con la palabra uso;

"Âşık yine geç kaldın."

5. significa (sinónimo):

"Ahbap, arkadaş" anlamında kullanılan bir seslenme sözü

Clase / tipo;

ünlem teklifsiz konuşmada

Oraciones con la palabra uso;

"Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?"