erzak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, çokluk"

kelimesinin kökeni; Arapça erzāḳ

Örnek / Cümle; "Kampa giderken erzağı almayı unutmuşuz."


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-zak