erteletebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erteletme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Erteletmeye güç yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-te-le-te-bil-mek