ne demek?

Ertelenebilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

er-te-le-ne-bil-me