erkincilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireyin özgürlüğünü ve ekonomik güçler arasında hür yarışmayı savunan, bireyler, sınıflar ve uluslararasındaki ekonomik ilişkilere devletin karışmamasını isteyen öğreti, liberalizm. "(zıt anlamlısı: devletçilik, toplumculuk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkese vicdan, inanç, düşünce özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan, hür düşünüşe bağlı dünya görüşü, liberalizm

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-kin-ci-lik