erken kalkan yol alır er evlenen döl alır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`yapacakları işlere erken başlayanlar kazançlı çıkarlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-ken kal-kan yol alır er ev-le-nen döl alır