erken bunama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşlanmaya bağlı olmaksızın beyin hücrelerinde yozlaşma sonucu ortaya çıkan ilerleyici bellek zayıflığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-ken bu-na-ma