erkeklik sende kalsın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`karşısındakinin yakışıksız davranışına uyup da tatsızlık çıkarma, efendice davran!` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-kek-lik sen-de kal-sın