erkekli kadınlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadın erkek hep bir arada yapılan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadın erkek hep bir arada olarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-kek-li ka-dın-lı