erkekleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocukluk çağından çıkıp erkeklik çağına girmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kız, kadın erkek gibi sert davranışlar kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-kek-leş-mek