erkek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetişkin adam, bay, er kişi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Koca

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert, kolay bükülmez

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Sperma oluşturan organizma.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, biyoloji"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Sözüne güvenilir, mert.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "erkek anahtar" "erkek bakır" "erkek berberi" "erkek demir" "erkek erkeğe" "erkekevi" "erkek Fatma" "erkek fiş" "erkek işi" "erkek milleti" "erkek organ" "erkek terzisi" "erkekler hamamı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
er-kek