ne demek?

İğdiş edilmiş, üç yaşından büyük erkek keçi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"erkeçsakalı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

er-keç