erkânıharbiyeiumumiye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genelkurmay

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça erkān + ḥarbiyye + ʿumūmiyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-kâ-nı-har-bi-ye-i-umu-mi-ye