eritrosit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alyuvar. "(Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"

kelimesinin kökeni; Fransızca érythrocyte


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-rit-ro-sit
eritrosit