eritme peynir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert peynirlerin eritilip bazen baharat katılmasıyla elde edilen bir peynir türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-rit-me pey-nir