eristik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Didişim. "(Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca éristique


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ris-tik