erinleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ergenleşmek. "(döl verebilecek erişkin duruma gelmiş olmak, akil baliğ olmak, büluğa ermek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ergenleşmek. "(rüşdünü ispat etme yaşına gelmiş olmak, akil baliğ olmak, büluğa ermek)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-rin-leş-mek