erimek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok zayıflamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Yok olmak, bitmek, tükenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Utancından çok sıkılmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "erim erim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ri-mek