erim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Muştu. "(Sevindiren haber, müjde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "göz erimi" "el erimi" "kulak erimi" "kurşun erimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-rim