ne demek?

Eriği andıran, eriğe benzeyen, erik gibi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

erik-si