erik kompostosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaş erik, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan komposto

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-rik kom-pos-to-su