eriştelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erişte yapmaya yarayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıyılarda deniz yosunlarının hareketi engelleyecek biçimde çok olduğu yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-riş-te-lik