erguvan rengi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eflatunla kırmızı arası renk, erguvani

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-gu-van ren-gi