ergonomi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İş bilimi. "(İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca ergonomie


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-go-no-mi