erginlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini bir konu üzerinde aydınlatıp onu gerekli temel bilgi ve becerilerle donatarak ergin ve yetişmiş kılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kişiyi dernek, topluluk vb.ne özel bir törenle almak


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-gin-le-mek