ne demek?

Ergin bir duruma gelmek; reşit olmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

er-gin-leş-mek