ergimek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcaklığı artırılmak yoluyla bir cisim katı durumdan sıvı duruma geçmek, zeveban etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-gi-mek