ergen gözüyle kız alma gece gözüyle bez alma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insan hiçbir şeyi incelemeden, gözü kapalı biçimde almamalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
er-gen gö-züy-le kız alma gece gö-züy-le bez alma