erek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "erek bilimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-rek