er ekmeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kocanın getirdiği ekmek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sahur yemeği


Hecelenişi / Hecelemesi;
er ek-me-ği