epsilon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yunan alfabesinin beşinci harfi "(e)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca epsilon


Hecelenişi / Hecelemesi;
ep-si-lon