eprimek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bozulmak, ekşiyip çürümek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

Örnek / Cümle; "Yoğurt sıcaktan eprimiş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemiş dura dura olgunlaşmak, yumuşamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Erimek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ep-ri-mek