epistemolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgi kuramı ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca épistémologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-pis-te-mo-lo-jik