epileptik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sara hastalığı ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca épileptique


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-pi-lep-tik